Hacı Bektaş Dergahını kapatıp üzerine çiftlik kuran CHP ne kadar samimi?
otel 2

Armağan’ın ortaya çıkardığı belgelerden sonra dün Hacı Bektaş Dergahını kapatıp üzerine İsmet İnönü’nün imzasıyla çiftlik yapan CHP zihniyetinin bugün hiçbir özeleştiri vermeden Dergahta siyaset yapıp Aleviliği kendi inhisarında zannedip üzerinden sahiplik yapmasının ne kadar inandırıcı sorusu ortaya çıktı.

Tarihçi Mustafa Armağan’ın İttifak Gazetesindeki Tarihin Öteki Yüzü köşesindeki “Hacı Bektaş Numune Ziraat Çiftliği Yapılmıştı” başlıklı yazısında ilgili bölüm şöyle:

“Ben başka bir belge sunacağım size.

Belgenin tarihi 21 Şubat 1926 olup eski Başbakanlık, şimdi Cumhurbaşkanlığı Arşivi’nden alınmıştır. (CBA 30-10-0-0, 189.295.9)

Önce aslını okuyalım, özetleme ve yorumlamayı sonraya bırakalım izninizle.

Buyurun.

Dergâh arazisi satış belgesi

TC Evkaf Müdiriyet-i Umumisi

Aded

Umumi 20806

Hususi 27

Başvekalet celile-i cânib-i sâmiine

Hülasa:

Hacı Bektaş arazisinde yapılacak numune çiftliği bedeli hakkında

Dahiliye Vekalet-i Celilesinden arz ve takdim olunup emr u havale buyurulan 2/2/1926 tarihli ve 1/173 numerolu merbut tezkirede mülgâ Hacı Bektaş dergâhına aid olup bir numune ziraat çiftliği ihdası takarrur etmiş olan bir kısım arazi için Vilayet Meclis-i Umumisince bu sene temin ve kabul edilen tahsisatın hem arazi bedelini ödemeğe, hem de çiftliğin ihtiyacât ve mesârif-i te’sisini temine gayri kâfi bulunduğundan bahs ile mezkur çiftlik için tefrik edilmiş arazi bedelinin üç senede ve üç taksitte tediyesi hususunun taraf-ı acizaneme emr u inbâsı iş’ar kılınmakta ise de ihdas edilecek çiftlik mahalli için komisyon-i mahsusunca mahallen takdir ve tayin edilmiş olan on üç bin küsur liranın vuku bulan teşebbüsat içerisinde 20 Kanunisani 926 tarihli ve 20087/18 numerolu tezkire-i acizanemle arz ve izah edilmiş şerâit dairesinde Ziraat Vekalet-i Celilesince tesviyesi takarrur etmiş ve bu arazinin şimdiden Numune Çiftliği Müdiriyetine teslimi 2 Şubat 926 sene tarihli ve 30251 numerolu tahriratla Kırşehir Vilayetine ve Evkaf Müdiriyetine tebliğ edilmiş olduğu ma’al-ihtiram arz olunur efendim hazretleri.

İmza

Ahmed…

21 Şubat (1)926

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nden Başbakanlığa yazılan arzda özetle şunlar söyleniyor:

İçişleri Bakanlığı kapatılmış olan Hacı Bektaş Dergâhı’na ait arazide bir numune ziraat çiftliği kurulmasını kararlaştırmış ve İl Genel Meclisi tarafından tahsisat çıkarılmış ama bu miktar yetersiz kalmış. Çiftliğe ayrılmış olan arazi bedelinin üç yılda ve üç taksitte ödenmesi emredilmiş ve tespit edilen 13 bin küsur liranın Ziraat Bakanlığı tarafından tesviye edilmesi kararlaştırılmış, bunun üzerine arazinin şimdiden teslimi 2 Şubat 1926 tarihli bir yazışmayla Kırşehir İline ve Vakıflar Müdürlüğüne tebliğ edilmiş.

İlginç olan husus, bazılarınca Bektaşi olduğu iddia edilen Reisicumhur Mustafa Kemal zamanında Bektaşi Ocağı’nın kalbi sayılan ve şimdilerde her yıl 18 Ağustos’ta Hacı Bektaş Veli Anma Programı düzenlenen Hacı Bektaş Veli Dergâhı’nın satın alınan arazisine bir numune çiftliğinin kurulmuş olmasıdır.

Kapatan İnönü, açan Menderes

Öte yandan başka bir ilginçlik de Hacı Bektaş Dergahı dahil Türkiye’deki bütün tekke ve zaviyeleri kapatan 30 Kasım 1925 tarihli kararın altında Reisicumhur olarak Gazi M. Kemal Paşa’nın, Başvekil olarak da İsmet (İnönü) Paşa’nın imzaları bulunduğu halde, aynı dergâhın müze yapılmasını sağlayan kararın altında Reisicumhur olarak Celal Bayar’ın, Başvekil olarak da Adnan Menderes’in imzalarının bulunmasıdır.

Kapatan ve kutsal sayılan eşyasını müsadere ederek Etnoğrafya Müzesi’ne gönderten Cumhuriyet Halk Partisi’dir, müze olarak dahi olsa açan Demokrat Parti’dir.

Hatta diyebiliriz ki, bu mühim karar, Demokrat Parti’nin son icraatlarından biridir. Nitekim Resmi Gazete’deki görüntüsünü paylaştığımız kararın altında 2 Nisan 1960 tarihi bulunmaktadır.

Darbeden 1 ay 25 gün önce alınmış bir karardır başka bir deyişle.

Kararın yayınlanma tarihi ise daha ilginçtir:

5 Mayıs 1960. Yani 27 Mayıs darbesinden 22 gün önce…

Daha da can yakıcı gerçek, Hacı Bektaş Dergahı’nı kapatan partinin bugünkü temsilcileri bu icraatları için Alevi ve Bektaşilerden özür dileyeceklerine üste çıkmakta ve müze olarak dahi olsa açan partinin devamı olan muhafazakâr partilere her 18 Ağustos’ta aynı dergahta ateş püskürmekte ve laiklik propagandası yapmaktadırlar.

El insaf deriz ve takdirlerinize sunarız. “

dembirhaber.com

Anasayfa Reklam Alanı 1 728x90

0 Yorum

Henüz Yorum Yapılmamıştır.! İlk Yorum Yapan Siz Olun

Yorum Gönder

Lütfen tüm alanları doldurunuz!

otel 2

Puan Durumu

Takım OM G M P
1 ADS  Adana Demir. 0 0 0 0
2 ANT  Antalyaspor 0 0 0 0
3 HTY  Hatayspor 0 0 0 0
4 BJK  Beşiktaş 0 0 0 0
5 ÇRZ  Ç.Rizespor 0 0 0 0
6 ALNY  Alanyaspor 0 0 0 0
7 EYP  Eyüpspor 0 0 0 0
8 FB  Fenerbahçe 0 0 0 0
9 GS  Galatasaray 0 0 0 0
10 GFK  Gaziantep FK 0 0 0 0
11 GÖZ  Göztepe 0 0 0 0
12 KSM  Kasımpaşa 0 0 0 0
13 KON  Konyaspor 0 0 0 0
14 KYS  Kayserispor 0 0 0 0
15 İBFK  Başakşehir 0 0 0 0
16 SAMS  Samsunspor 0 0 0 0
17 BOD  Bodrum 0 0 0 0
18 SVS  Sivasspor 0 0 0 0
19 TS  Trabzonspor 0 0 0 0
20

Reklam

otel 2

Yazarlarımız

otel 3
otel 3

E-Bülten Aboneliği